AK HENNA STARTER KIT

$54.99 $67.93

AK HENNA STARTER KIT INCLUDES AHK HENNA POWDER AK EUCALYPTUS OIL  EXTRA 10 EMPTY CONES   AHK HENNA POWDER 200g of 100% Organic Henna, superfi...